Wat is Aikido?

Het woord Aikido betekent letterlijk methode of weg (do) voor de coordinatie of harmonie (ai) van de mentale energie of geest (ki). Door intensieve en regelmatige training leer je jezelf te verdedigen tegen een of meer (on)gewapende tegenstanders en typisch sportieve elementen te ontwikkelen zoals snelheid, kracht, soepelheid, coordinatie en uithoudingsvermogen. Toch is Aikido geen zelfverdediging en ook geen sport. Aikido gaat verder dan dat. Door middel van de fysieke training wordt ook gewerkt aan de persoonlijke ontplooiing. De training is niet bedoeld om jezelf te meten met andere beoefenaars, maar om aan je eigen fysieke en en geestelijke ontwikkeling te werken, in samenwerking met anderen.

Waar komt aikido vandaan?

Aikido komt voort uit de spirituele en de martiale traditie van het oude Japan. De grondlegger van het Aikido, Morihei Ueshiba (1883-1969), gaf zichzelf de opdracht om een krijgskunst van de moderne tijd te vestigen en kwam daarbij tot de conclusie dat de ware aard van de budo niet gelegen is in competitie en strijd, waar brute kracht heerst en overwinning centraal staat. De ware geest van budo is te realiseren door te zoeken naar de vervolmaking van de mens in geest en lichaam. Voor hem kon alleen op deze manier de manifestatie van budo bestaansrecht hebben in de moderne wereld.

Hoe ziet Aikido eruit?

De meeste aikidotechnieken zijn circelvormig en daardoor zeer vloeiend. Op het eerste gezicht ziet aikido er meer uit als een dans dan als een krijgskunst. Toch zijn de bewegingen krachtig en ontstaan vanuit een stabiel centrum en daarmee samenhangend een juiste manier van ademhalen. Hiermee brengt de circelvormige beweging de aanval onder controle waarop een worp of een klemtechniek volgt. De kunst om geworpen te worden zonder hierbij blijvende schade op te lopen, vereist een grote mate van kundigheid in het zogenaamde ukemi (valbreken en rollen). In de praktijk deelnemen aan een aikidoles betekent dus werpen en geworpen worden, vertrouwen geven en vertrouwen krijgen.